Profesionální pomoc

  • 07, 31, 2018
  •  
  •  Nezařazené
  • Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Profesionální pomoc

S čištěním kanalizace je lépe se obrátit na odborníky. Pracujeme při zprůchodnění velkých stok, koryt potoků, různých vpustí, propustí a dalších zařízení sloužících k zachycování odpadů jako jsou žumpy, jímky a lapoly. Vše profesionálně uvedeme do pořádku, aby dále sloužily bez problémů. Naše moderní technika s recyklačními vozy a zkušenými odborníky jsou zárukou dobře odvedené práce.

Vyhledejte nás

Pomoc s vyčištěním kanalizace potřebují domácnosti, instituce i veřejná síť zajišťující odtok splaškové a dešťové vody. Stárnutím materiálu dochází k uvolnění skruží nebo k prorůstání kořenů a v tom momentě přicházíme s vyspělou technikou, abychom vše opravili a zprovoznili. Na velké akce používáme recyklační vůz s možností silného proplachu a zároveň odčerpání a přefiltrování kalů. Také ve stavebnictví zasahujeme v místech, kam nedosáhne sací bagr.